Hogyan rendezhetem tartozásom?


Tartozásának rendezésére az alábbi lehetőségek közül választhat:

Írja be tartozásának összegét:


1.

Ha 3 napon belül kiegyenlíti tartozását:
Fizetendő:
0 Ft
Megtakarított összeg:
0 Ft

2.

Ha részletfizetést vesz igénybe:
Fizetendő havi:
0 Ft
Ha nem kerül sor részletfizetési megállapodás megkötésére, akkor tartozása az alábbiak szerint változik:
Tartozás összege:
0 Ft
*Késedelmi kamat és jogérvényesítés kalkulált költsége: évi 20%
**A fenti kalkuláció kizárólag példaként szolgál, az ügyfelek egyedi szerződéséből keletkező tényleges fizetési kötelezettség (kamat, késedelmi kamat, jogérvényesítés költségei, stb.) jelentősen eltérhet.

A tényleges tartozásával és annak növekedési ütemével kapcsolatban hívjon bennünket!
Tel.: (+36) 23 382 317
A Társaság felhívja a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy a " PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MFB PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS REFINANSZÍROZÁSI KONSTRUKCIÓ II. ELNEVEZÉSŰ PROGRAMBAN SZERZŐDŐ KKV SZEKTOR SZEREPLŐK SZÁMÁRA" 2018. december 1. napjával megváltozott. A változás az Üzletszabályzat IV. Ügyfelek azonosítása c. részét egy új, 1.2.3. ponttal egészíti ki. A változások szövege az alábbi: (A Társaság az alábbi adatokat rögzíti a Pmt. szerinti átvilágításkor) 1.2.3. a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetén a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosát, és a tényleges tulajdonosra vonatkozó alábbi adatokat: - családi és utónevét, - születési családi és utónevét, - állampolgárságát, - születési helyét, idejét, - lakcímét, ennek hiányában a tartózkodási helyét, - a tulajdonosi érdekeltség jellegét és mértékét. - tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplőnek minősül-e, amennyiben igen, a Pmt. mely pontja alapján minősül annak.

Kedves Ügyfeleink! Irodánk technikai okok miatt 2019. október 29-én, kedden, zárva tart. Megértésüket köszönjük. Üdvözlettel: Pannonhitel Zrt.