Hogyan rendezhetem tartozásom?


Tartozásának rendezésére az alábbi lehetőségek közül választhat:

Írja be tartozásának összegét:


1.

Ha 3 napon belül kiegyenlíti tartozását:
Fizetendő:
0 Ft
Megtakarított összeg:
0 Ft

2.

Ha részletfizetést vesz igénybe:
Fizetendő havi:
0 Ft
Ha nem kerül sor részletfizetési megállapodás megkötésére, akkor tartozása az alábbiak szerint változik:
Tartozás összege:
0 Ft
*Késedelmi kamat és jogérvényesítés kalkulált költsége: évi 20%
**A fenti kalkuláció kizárólag példaként szolgál, az ügyfelek egyedi szerződéséből keletkező tényleges fizetési kötelezettség (kamat, késedelmi kamat, jogérvényesítés költségei, stb.) jelentősen eltérhet.

A tényleges tartozásával és annak növekedési ütemével kapcsolatban hívjon bennünket!
Tel.: (+36) 23 382 317
A Társaság felhívja a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy a "Követelésvásárlásra és követeléskezelésre vonatkozó üzletszabályzata" 2017. december 4. napján megváltozott. A változás az Üzletszabályzat Második rész 8.§ (12) bekezdését, a kiszervezett tevékenységet végzőkre vonatkozó szabályokat, valamint a III. rész 24.§ Panaszkezelési szabályokat érinti és egy új (16)-os számú bekezdéssel egészíti ki. A változások szövege az alábbi: "Második rész 8.§ (12) bekezdés: A Társaság a könyvelési és az informatikai feladatok ellátását kiszervezi. A kiszervezett tevékenységet ellátó szervezetek neve és székhelye az Üzletszabályzat mellékletében található." "Harmadik rész 24.§ (16) bekezdés: A Társaság tájékoztatja az ügyfeleit, hogy a tevékenységével összefüggő magatartási kódexnek nem vetette alá magát.